Nowa Ruda – odzyskujemy wartości historyczne i usługowe schroniska turystycznego na Górze Św. Anny

Projekt nr FEDS. 09.04 -IP. 01-0024/23

Rozbudowa ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Anna w Nowej Rudzie w celu oferowania nowych usług sprzyjających rozwojowi branży turystycznej i podnoszeniu zielonych i cyfrowych kompetencji

Główny cel Projektu

nr FEDS. 09.04 -IP. 01-0024/23

Dzięki wsparciu finansowym ze środków UE wprowadzamy do swojej oferty usługi turystyczne oraz usługi dla firm organizujących szkolenia wyjazdowe, seminaria, warsztaty, których celem jest podnoszenie poziomu zielonych i biznesowych kompetencji.

Całkowita wartość

Wydatki kwalifikowalne

Przyznane dofinansowanie

Schronisko na Górze św. Anny w Nowej Rudzie, lata 1903-1905,
źródło: www.polska-org.pl

Planowane działania

Działania mają charakter kompleksowy i obejmują docelowo pełną modernizację i remont schroniska jako budynku nieemisyjnego inteligentnie zarządzanego, rozbudowę o salę szkoleniową z potencjałem obsługi do 100 osób z możliwością prowadzenia hybrydowych zajęć.

Zakończenie realizacji Projektu

nowe miejsca pracy (umowa o pracę)

Dzieki realizacji projektu schronisko odzyska wartości historyczne i usługowe skierowane do turystów i tych, którzy będą chcieli podnosić własne kompetencje.

Schronisko na Górze św. Anny w Nowej Rudzie, lata 1903-1905, źródło: www.polska-org.pl

Schronisko na Górze św. Anny w Nowej Rudzie, lata 1910-1920,
źródło: www.dolny-slask.org.pl

Firma docelowo dzięki projektowi przeprowadzi proces dywersyfikacji swojej działalności gospodarczej, tworząc pakiet nowych usług dla turystów i zorganizowanych grup odwiedzających subregion wałbrzyski (usługi noclegowe/pobytowe oraz organizacja wydarzeń – szkoleń wyjazdowych, konferencji, seminariów). Dodatkowo, Wnioskodawca od 2025 r. będzie świadczyć usługi dla podmiotów edukacyjnych (m.in. firmy szkoleniowe, instytucje kształcenia zawodowego, przedsiębiorstwa prywatne – działy HR, uczelnie wyższe), oferując kompleksową infrastrukturę do organizacji szkoleń i warsztatów wyjazdowych, seminariów, sympozjów, zjazdów edukacyjnych, zielonych szkół i innych form.

Planowany projekt będzie neutralny z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo projekt nie narusza Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Przetargi

Wykonanie robót rozbiórkowych pomieszczeń dodatkowych zabytkowego schroniska na Górze Św. Anny w Nowej Rudzie.

Pliki do pobrania:

Pobierz wszystko (ZIP)

1TB Zapytanie 2024 NR 1 Roboty rozbiórkowe

2TB Opis robót rozbiórkowych G.Anny - Etap 1

3TB Schemat wyburzenia G.Anny - Etap 1

4TB Formularz ofertowy robót rozbiórkowych - Etap 1

5TB Wzór umowy - Roboty rozbiórkowe - Etap 1

TB Formularz ofertowy robót rozbiórkowych - Etap1

TB Wzór umowy Roboty rozbiórkowe - Etap 1

TB Zapytanie 2024 NR.1 Roboty rozbiórkowe

Wykonanie usługi nadzoru inwestycyjnego robót rozbiórkowych pomieszczeń dodatkowych zabytkowego schroniska na Górze Św. Anny w Nowej Rudzie.

Pliki do pobrania:

Pobierz wszystko (ZIP)

1TB Zapytanie 2024 NR 2 Nadzór na robotami rozbiórkowymi - Etap 1

1TB Zapytanie 2024 NR 2 Nadzór na robotami rozbiórkowymi - Etap 1

2TB Formularz ofertowy usługi nadzoru inwestycyjnego robót rozbiórkowych

2TB Formularz ofertowy usługi nadzoru inwestycyjnego robót rozbiórkowych

3TB Wzór umowy nadzór Roboty rozbiórkowe - Etap 1

3TB Wzór umowy nadzór Roboty rozbiórkowe - Etap 1

Wykonanie usługi doradczej obsługi systemu SL2021 w sposób zgodny z wymaganiami umowy wsparcia zawartej z instytucją – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca z siedzibą we Wrocławiu.

Pliki do pobrania:

Pobierz wszystko (ZIP)

1TB Zapytanie 2024 NR 2 Doradztwo SL21

1TB Zapytanie 2024 NR 2 Doradztwo SL21

2TB Formularz ofertowy usługi doradczej SL21

2TB Formularz ofertowy usługi doradczej SL21

3TB Wzór umowy doradztwo SL21

3TB Wzór umowy doradztwo SL21

4TB Tiger-Bus Michał Osowski Nowa Ruda Wzór umowy o dofinansowanie projektu

4TB Tiger-Bus Michał Osowski Nowa Ruda Wzór umowy o dofinansowanie projektu